Preventionscentrum i Skåne AB skall på bästa möjliga vetenskapliga grund erbjuda kommuner och organisationer kvalificerade konsulttjänster.

Preventionscentrum erbjuder konsultation, handledning, genomför utredningar, utbildningsinsatser och utvärderingar, erbjuder hälsovård och sjukvård samt förstärkt familjehemsvård.

OM BOLAGET

 

Preventionscentrum i Skåne är ett aktiebolag bildat år2011. Bolagets organisation karaktäriseras av korta och snabba beslutsvägar. Bolagets leds operativt av en verkställande direktör som svarar inför bolagets styrelse.

Preventionscentrum är medarbetarägt och medarbetarstyrt och erbjuder kommuner och organisationer kvalificerade konsulttjänster på bästa vetenskapliga grund.

Preventionscentrum erbjuder konsultation, handledning, genomför utredningar, utbildningsinsatser och utvärderingar samt erbjuder hälso- och sjukvård.

Medarbetarna på Preventionscentrum är Leg läkare, specialistkompetent barnpsykiater, Leg psykologer, specialistkompetent barnsjuksköterska, socionomer samt specialpedagog.

Preventionscentrum har uppdrag i många kommuner i Skåne län samt i Kronobergs län. För närvarande finns ramavtal om handledning och öppenvård med samtliga kommuner i Skåne, Kronobergs och fyra kommuner i Halland samt ramavtal med Malmö stad om psykologutredningar och insatser. Dessutom ramavtal med Statens Institutionsstyrelse om läkarmedverkan.


ORGANISATIONSSKISS

organisationsskiss