Placera ett barn i en kompetent jourfamilj i det akuta skedet eller för utredning.

 

shutterstock_222439312Utredningsplats riktar sig till barn och till barn och förälder.

 

Utredningstiden anpassas alltid i överenskommelse med uppdragsgivaren.

 

Preventionscentrums specialister samverkar för att ge dig som uppdragsgivare det bästa beslutsunderlaget.

 

 

 

En utredningsplacering hos Preventionscentrum kan innehålla

  • Psykologutredning där frågeställningar kring kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, föräldraförmåga, social- och emotionell problematik, personlighetsproblematik, beteendeproblematik samt neuropsykiatrisk problematik och barns hälsa besvaras.
  • Barnpsykiatrisk bedömning som ger en grundlig kartläggning av situationen relaterat till den aktuella utredningens frågeställningar och barnets nuvarande situation.
  • BBIC-läkarbedömning som syftar till att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov, inklusive tandhälsa, för att möjliggöra åtgärder och anpassa och matcha insatser.
  • Observationer och samspelsbedömning av socionom för att få en bild av interaktionen mellan barn och förälder, föräldraförmågan rent praktiskt och stödbehov när och hur samt utvecklingsområden.

Preventionscentrum kan även erbjuda

  • Specialpedagogisk kartläggning där barnets förutsättningar och behov lyfts fram. Omgivningsfaktorer som underlättar eller försvårar kartläggs och relateras till barnets situation och förslag på åtgärder för att stimulera och utvecklas i lärandet ges.
  • Hantering och rådgivning av barnsjuksköterska i frågor kring medicinering, kost och hälsa m.m.

 

Med stöd av Preventionscentrum kan du sedan planera, förbereda umgänge, återgång till hemmet eller övergång till familjehem med fokus på barnets behov.

 

Kontaktuppgifter
Ingemar Nilsson
ingemar.nilsson@preventionscentrum.se
tel 040 619 05 01 el. 040 619 05 03