Utredningskonsult

Preventionsscentrums utredningskonsulter erbjuder genomförande av barnavårdsutredningar och utredningar enligt 11 kap1§SoL, samtliga typer av familjerättsliga utredningar samt andra utredningsuppdrag inom IFO:s verksamhetsområden.

Utredningskonsulten tar emot uppdrag från kommuner när socialtjänsten behöver anlita särskilt kvalificerade utredare, exempelvis vid behov av specifik kompetens, tillfällig arbetsbelastning eller när kommunen av andra skäl inte själv kan genomföra vissa utredningar. Det kan handla om enstaka utredningsuppdrag men även mer omfattande insatser när socialtjänsten behöver hjälp med flera utredningar. Vi skräddarsyr utredningskonsultens insats utifrån kommunens behov.

Möjlighet finns även att inom ramen för utredningen få ett barnpsykologiskt utlåtande/utredningen eller en psykologbedömning av föräldraförmågan. Erfaren psykolog arbetar tillsammans med utredningskonsulten i dessa fall.

Det går att få utredningen till fast avtalat pris eller löpande timpris.

Välkommen att kontakta oss för mer information. 040 – 6190500