Preventionscentrums värdegrund

Alla som arbetar på Preventionscentrum har en gemensam värdegrund att förhålla sig till. Preventionscentrums värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga för att nå våra mål. Den fungerar också som en etisk kompass i dagligt arbete och bidrar till att utveckla verksamheten. Syftet är att den stärka kulturen och vikänslan. Värdegrunden utgår från våra kärnvärden saklig, handlingskraftig och trovärdig.

Preventionscentrums värdegrund är de gemensamma normer och förhållningssätt som vi prioriterar för att nå våra mål. Värdegrunden ska styra vårt agerande och känneteckna Preventionscentrum både internt och externt

Värdegrunden tydliggör

 • hur vi genomför vårt arbete
 • hur vi bemöter varandra
 • hur vi förhåller oss till vår omvärld

Värdegrunden består av de värden som är särskilt viktiga för oss på Preventionscentrum

 

Det här står vi på Preventionscentrum för

Vi arbetar för den enskildes/klientens bästa och vårt uppdrag är att med stöd av den bästa gällande kunskapen värna hälsa och god vård.

I allt vi gör strävar vi efter att leva upp till våra kärnvärden

Vi är sakliga

 • Vårt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och är rättssäkert
 • Vi förmedlar enhetliga budskap och redovisar öppet grunderna för våra ställningstaganden och beslut
 • Vi står fria från särintressen och personliga åsikter när vi utför våra uppdrag.

Vi är handlingskraftiga

 • Vi tar ansvar och driver viktiga frågor för att utveckla en god hälsa och vård.
 • Vi prioriterar och slutför vårt arbete med rätt kvalitet.
 • Vi samarbetar och använder oss både av varandras och andras kunskaper för bästa kvalitet.

Vi är trovärdiga

 • Vi är lyhörda för våra målgruppers behov och vi bemöter vår omvärld och varandra med respekt.
 • Vi är lätta att nå och förstå.
 • Vi använder våra resurser effektivt.

Värdegrunden är en del av vår interna styrning

Värdegrunden är en viktig utgångspunkt för Preventionscentrums strategiska planering och hur vi arbetar.

Den förtydligar vilka värden som är särskilt viktiga för att vi ska utföra vårt uppdrag på bästa sätt och nå våra mål.