shutterstock_222439312Vi erbjuder flexibla lösningar när det gäller elevhälsa till friskolor, på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Tjänsterna formas efter varje skolas behov i enlighet med skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Vi skapar långa relationer till varje skola och kontinuitet i elevhälsan.

Skolsköterskan utför hälsokontroller och medverkar i hälsosamtal.

Skolläkaren genomför läkarundersökningar enligt det program som finns på skolan och kan också remittera för vidare undersökning vid behov.

Skolpsykologen genomför kognitiva utredningar och medverkar i uppläggning och planering av optimalt pedagogiskt omhändertagande för eleverna.

Skolkuratorn utgör ett viktigt psykosocialt stöd för eleverna och  erbjuder såväl enskild kontakt med elever, föräldrastöd som gruppverksamhet.

På varje skola schemalägger vi mottagningstider i samverkan med skolan.

Vi har också ett brett kontaktnät utanför skolan med exempelvis barnavårdscentral, socialtjänst, barnläkarmottagning och barnpsykiatri.