shutterstock_144544811

Vi genomför utredningar när det gäller barn, unga och vuxna.

En utredning besvarar frågeställningar kring kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, barns hälsa, föräldraförmåga, social- och emotionell problematik, personlighetsproblematik, beteendeproblematik samt neuropsykiatrisk problematik.

Vi genomför neuropsykiatrisk utredning på uppdrag av kommuner, landsting och privatpersoner. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd. Syftet med utredningen är att öka insikten hos berörda och att rätt hjälp och stöd skall ges.  Vi har mångårig erfarehet av neuropsykiatriska utredningar.

Inför adoption utfärdas psykologintyg och tillmötesgår de krav som respektive land har.

På uppdrag utförs BBiC-läkarbedömning.

Vi erbjuder analysuppdrag inför rekrytering av familjehem avseende Kälvestenintervjuer.

I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserde instrument.

 

Till remisser