Vi erbjuder socialförvaltningar, skolor, föräldrar och familjer kunskaps- och evidensbaserade behandlingsinsatser. 

Individuell behandling till barn, unga och vuxna på kognitiv eller psykodynamisk grund. Allt med utgångspunkt i den enskildes behov.