Klagomål och synpunkter

Preventionscentrum strävar alltid efter att vårt arbete ska genomsyras av tre viktiga aspekter:

1. Vad säger vi att vi gör?
2. Gör vi det vi säger att vi gör?
3. Gör det någon skillnad?

Ett viktigt sätt för oss att bli bättre på detta är genom att de familjer, uppdragsgivare och andra aktörer som vi kommer i kontakt med ska kunna framföra sina synpunkter till oss. Om Du har synpunkter eller klagomål så vill vi veta det. Om vi tidigt kan uppmärksamma eventuella brister i vår verksamhet så får vi snabbt en möjlighet till att förbättra oss och vårt kvalitetsarbete.

Om Du har synpunkter eller klagomål som Du vill framföra så kan Du gå tillväga på följande sätt:

– Vi tror att synpunkter och klagomål bäst ges till de som är direkt berörda. Därför vill vi att Du i första hand vänder Dig till den som Du har haft kontakt med.

– Är Du inte nöjd med hur frågan tagits emot och hanterats så bör Du kontakta Preventionscentrums vd, Ingemar NIlsson.

Eftersom vi ser Dina eventuella synpunkter/klagomål som mycket angelägna och betydelsefulla så följer vi alltid skyndsamt upp dem. Vår förhoppning och ambition är att vi snabbt kan få en lösning på det som Du har synpunkter på