handerHANDLEDNING

Handledning erbjuds till arbetsgrupper eller individuellt inom socialtjänst, skola, vård och omsorgsenheter (till exempel LSS-verksamheter) samt till familjehemsföräldrar.

Handledning kan ske som processhandledning eller som ärendehandledning.

Även handledning i verksamhetsutveckling, ledarskaps- och organisationsfrågor.

KONSULTATION

Konsultation erbjuds i ärenden och ger möjlighet att diskutera ett ärende anonymt. Konsultation ger möjlighet att få vägledning i hur man ska gå vidare i ett ärende.