INBJUDAN TILL UTBILDNING I YLS/CMI

Vårens utbildning äger rum 17 – 18 april samt 4 juni 2024.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

Se mer info: YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) – Socialstyrelsen

Frågor angående utbildningen kontakta kursledare Jonas Andersson. jonas.andersson@preventionscentrum.se   Telefon: 040-6190504

Den 17 – 18 april 2024. 8.30-16.30 (dag 1-2)

Den 4 juni 2024. 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (centralt nära Malmö C).

Pris: 7000 kr/person.

Två personer från samma organisation betalar 6000 kr/person.

Anmälan senast 2 april 2024 till Lena Nilsson.            lena.nilsson@preventionscentrum.se     Telefon: 040-6190503.

Möjlighet finns att arrangera kursdagar på hemorten. Kontakta Jonas Andersson.