Utbildning YLS/CMI

INBJUDAN TILL UTBILDNING

Höstens utbildning äger rum 15 – 16 oktober samt 26 november 2024.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

Se mer info: YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) – Socialstyrelsen

Frågor angående utbildningen kontakta kursledare Jonas Andersson. jonas.andersson@preventionscentrum.se  Telefon: 040-6190504

Den 15 – 16 oktober 2024.   9 – 17 (dag 1-2)

Den 26 november 2024. 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (centralt nära Malmö C).

Pris: 9000 kr/person. Personer från samma organisation betalar 7000 kr/person för deltagare två, tre osv.

Anmälan senast 30 september 2024 till Lena Nilsson.           

lena.nilsson@preventionscentrum.se     Telefon: 040-6190503.

Möjlighet finns att arrangera kursdagar på hemorten. Kontakta Jonas Andersson.