Allt fler givarländer begär psykologutlåtande gällande blivande adoptivföräldrars psykiska hälsa inför adoption.
Sökandens psykiska stabilitet och hälsa har särskild relevans för bedömningen av lämpligheten för adoptivföräldraskap. Adoptivbarn har under hela uppväxten extra stora behov av föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet, lyhördhet och stöd. De behöver psykiskt stabila föräldrar, med så stor egen trygghet att de har kapacitet att ta hand om ett barn som kanske är avvisande, ger svaga eller svårtolkade signaler, väcker känslor av oro och osäkerhet.

Preventionscentrum har mångårig erfarenhet av att arbeta med blivande adoptivföräldrar.

En psykologisk utredning hos oss är inte bara en förlängning av medgivandeutredningen utan erbjuder också viktiga tillfällen till samtal kring de olika frågor som finns relaterade till en adoption.
Vissa givarländer har omfattande frågeställningar som kräver psykologiska tester medan andra har mindre omfattande frågeställningar som ska besvaras.

Preventionscentrum använder flera olika test såsom
MMPI – 2,  Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Catells 16 PF, Personality Factors Qustionnaire

NEO -PI- 3     

Dessutom genomförs alltid en strukturerad klinisk intervju.

Uppföljningsbedömning av adoptivbarn
Vi genomför psykologisk utvecklingsbedömning av barnet efter ankomsten till Sverige. Detta är ett sätt för adoptivföräldrar att försäkra sig om en god utveckling hos barnet. Utvecklingsbedömningen är också ett bra tillfälle för föräldrarna att ta upp adoptionsspecifika frågor och funderingar kring barnets utveckling.

Läkarintyg inför adoption
Preventionscentrum erbjuder er som överväger en internationell adoption läkarundersökning.
Uppgifter om de sökandes hälsotillstånd är viktiga för barnets ursprungsland/givarlandet, när de ansvariga där väljer bland olika tänkbara adoptivföräldrar.

Kontakt:

Mattias Filipazzi.

Legitimerad psykolog.

040 6190502

mattias.filipazzi@preventionscentrum.se