Utbildning YLS/CMI

INBJUDAN TILL UTBILDNING

Höstens utbildning äger rum 15 – 16 oktober samt 26 november 2024.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

Se mer info: YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) – Socialstyrelsen

Frågor angående utbildningen kontakta kursledare Jonas Andersson. jonas.andersson@preventionscentrum.se  Telefon: 040-6190504

Den 15 – 16 oktober 2024.   9 – 17 (dag 1-2)

Den 26 november 2024. 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (centralt nära Malmö C).

Pris: 9000 kr/person. Personer från samma organisation betalar 7000 kr/person för deltagare två, tre osv.

Anmälan senast 30 september 2024 till Lena Nilsson.           

lena.nilsson@preventionscentrum.se     Telefon: 040-6190503.

Möjlighet finns att arrangera kursdagar på hemorten. Kontakta Jonas Andersson.

Utredningskonsult

Preventionsscentrums utredningskonsulter erbjuder genomförande av barnavårdsutredningar och utredningar enligt 11 kap1§SoL, samtliga typer av familjerättsliga utredningar samt andra utredningsuppdrag inom IFO:s verksamhetsområden.

Utredningskonsulten tar emot uppdrag från kommuner när socialtjänsten behöver anlita särskilt kvalificerade utredare, exempelvis vid behov av specifik kompetens, tillfällig arbetsbelastning eller när kommunen av andra skäl inte själv kan genomföra vissa utredningar. Det kan handla om enstaka utredningsuppdrag men även mer omfattande insatser när socialtjänsten behöver hjälp med flera utredningar. Vi skräddarsyr utredningskonsultens insats utifrån kommunens behov.

Möjlighet finns även att inom ramen för utredningen få ett barnpsykologiskt utlåtande/utredningen eller en psykologbedömning av föräldraförmågan. Erfaren psykolog arbetar tillsammans med utredningskonsulten i dessa fall.

Det går att få utredningen till fast avtalat pris eller löpande timpris.

Välkommen att kontakta oss för mer information. 040 – 6190500

INBJUDAN TILL UTBILDNING I YLS/CMI

Vårens utbildning äger rum 17 – 18 april samt 4 juni 2024.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

Se mer info: YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) – Socialstyrelsen

Frågor angående utbildningen kontakta kursledare Jonas Andersson. jonas.andersson@preventionscentrum.se   Telefon: 040-6190504

Den 17 – 18 april 2024. 8.30-16.30 (dag 1-2)

Den 4 juni 2024. 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (centralt nära Malmö C).

Pris: 7000 kr/person.

Två personer från samma organisation betalar 6000 kr/person.

Anmälan senast 2 april 2024 till Lena Nilsson.            lena.nilsson@preventionscentrum.se     Telefon: 040-6190503.

Möjlighet finns att arrangera kursdagar på hemorten. Kontakta Jonas Andersson.

INBJUDAN TILL UTBILDNING I YLS/CMI

Höstens utbildning äger rum 15 – 16 november 2023 samt 10 januari 2024.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”.

Se mer info: YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0) – Socialstyrelsen

Frågor angående utbildningen kontakta kursledare Jonas Andersson. jonas.andersson@preventionscentrum.se   Telefon: 040-6190504

Den 15 – 16 november 2023. 8.30-16.30 (dag 1-2)

Den 10 januari 2024. 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (centralt nära Malmö C).

Pris: 7000 kr/person.

Två personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Anmälan senast 27/10 till Lena Nilsson.       lena.nilsson@preventionscentrum.se     Telefon: 040-6190503.

Möjlighet finns att arrangera kursdagar på hemorten. Kontakta Jonas Andersson.

YLS/CMI utbildning våren 2023.

Vårens utbildning äger rum 25 – 26 april samt 15 juni 2023.

Kompetenskrav:      Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Vad ingår:               Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”. Se mer info: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ylscmi-2-0/

Frågor angående utbildningen kontakta Jonas Andersson.

Jonas.Andersson@preventionscentrum.se. Telefon: 040-6190504

Formalia:   Dag 1-2 den 25/4 – 26/4, 8.30-16.30. Dag 3 den 15/6, 9-16.

Plats:  Malmö (lokal meddelas senare).

Pris:   7000 kr/person. Två eller flera personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Begränsat antal platser.

Anmälan senast 14 april till Lena Nilsson 040-6190503.  lena.nilsson@preventionscentrum.se

Inbjudan till utbildning i YLS/CMI

Höstens utbildning äger rum 27 – 28 september samt 15 november.

Kompetenskrav:      Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Vad ingår:               Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”. Se mer info: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ylscmi-2-0/

Frågor angående utbildningen kontakta Jonas Andersson.

Jonas.Andersson@preventionscentrum.se. Telefon: 040-6190504

Formalia:   Dag 1-2 den 27/9 – 28/9, 8.30-16.30. Dag 3 den 15/11, 9-16.

Plats:  Malmö (lokal meddelas senare).

Pris:   7000 kr/person. Två eller flera personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Begränsat antal platser.

Anmälan senast 5 september till Lena Nilsson 040-6190503.  lena.nilsson@preventionscentrum.se

INBJUDAN YLS/CMI

Nu är det faktiskt dags att söka utbildning!

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt senast

publicerade kunskapsstöd 2021 ”Insatser för att motverka fortsat normbrytande

beteende och återfall i brott”.

Vårens första utbildning äger rum 15-16 februari samt 29/3.

Tider: 8.30-16.30 (dag 1-2), 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (lokal meddelas senare)

Pris: 7000 kr/person. Två personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Vad ingår: Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Begränsat antal platser.

Se mer info: YLS/CMI. Utbildning och certifiering. | Preventionscentrum

Anmälan senast 21/1 till 

Jonas.Andersson@preventionscentrum.se.

Telefon: 040-6190504

YLS/CMI

Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum i Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI.

Metodutvecklingsprogrammet omfattar både utbildningsdagar samt metodstöd.

Vårens första utbildning kommer att starta i April 2021 och omfattar 3 utbildningsdagar plus metodstöd.

Efter utbildning och godkänd examinering blir man certifierad användare i YLS/CMI.

Välkommen med er anmälan. Då utbildningsplatserna är begränsade erhålles plats efter inkommen anmälan.

Har Ni frågor kontakta Jonas Andersson 040 619 0504.

Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum I Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Samverkan med Skånes Kommuner (f d Kommunförbundet Skåne) har inletts med planerad start våren 2021. Samverkan innefattar både utbildning, metodstöd samt utbildningsdagar. Har Ni frågor om kurs start kontakt Jonas Andersson 040 619 0504.

YLS/CMI

Utbildning och certifiering i strukturerad risk- och behovsbedömning med YLS/CMI

Kunskapsbaserad och multisystemisk bedömning avseende riskfaktorer hos ungdomar med antisocialt/allvarligt regelbrytande beteende.

  • En strukturerad risk- och behovsbedömning ger kunskap vilka insatser som ungdomen behöver och deras omfattning.
  • Ett beslutsstöd för behandlings-, vård- och genomförandeplanering. Underlaget som behövs kan samlas in enligt BBiC.
  • Bedömningen kan med fördel användas vid uppföljning av gjorda insatser halvårsvis.

YLS/CMI bygger på bästa tillgängliga empiriska kunskap om återfallsrisk i kriminalitet och antisocialt beteende och används ofta världen över. Grunden är Andrews & Bontas RBM(RNR)-modell från år 1994. Centralt är att användningen av ett teoretisk förankrat instrument som detta är mer tillförlitligt än att endast förlita sig på professionella bedömningar oavsett vilken yrkeskategori som gör bedömningen. Normerna avser ungdomar 12-18 år och är genusanpassade. Instrumentet genomsyras av barnkonventionen och förutsätter bland annat därför insamling av information från flera källor. Utbildningen tar 2+1 dag och certifierar användaren. Utbildningen är främst riktad till socialtjänstens utredare, men även ungdomspsykiatrin kan ha samma nytta i sitt arbete med målgruppen ifråga.

En systematisk användning av YLS/CMI ger utredande socialsekreterare god förutsättning för att handfast styra sina oftast komplexa ärenden. Dessutom ges en grund för att föra en kunskapsbaserad dialog med både ungdom, föräldrar och utförare med grund i ungdomens och föräldrars centrala behov av beteendeförändring. Kunskap om vilka typer av insatser som bör rekommenderas klargörs också. Goda förutsättningar ges även för att bedöma hur matchning av ungdomens och föräldrarnas individuella behov och insatser kan ske. På så sätt skapas en ryggrad i det sociala arbetet med denna målgrupp.

Strukturerad risk- och behovsbedömning med YLS/CMI stödjer utredning enligt BBiC:

I en nyligen publicerad systematisk översikt ställer sig SBU positiv till ökad användning av instrumentet. Länk: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/risk–och-behovsbedomning-av-ungdomar-avseende-aterfall-i-vald-och-annan-kriminalitet/.

Instrumentet har utgjort en central del i ett samverkansprojekt mellan SiS och svenska kommuner under år 2019 avseende så kallad målgruppsbedömning av ungdomar som är akutplacerade hos SiS. En allsidig intern utvärdering av detta projekt antyder positivt utfall från alla inblandade inklusive ungdomar och föräldrar.

Från och mer våren år 2020 kommer Preventionscentrum i Skåne att erbjuda utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Har ni frågor eller vill ni veta mer? Kontakta jonas.andersson@preventionscentrum.se