Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum I Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Samverkan med Skånes Kommuner (f d Kommunförbundet Skåne) har inletts med planerad start våren 2021. Samverkan innefattar både utbildning, metodstöd samt utbildningsdagar. Har Ni frågor om kurs start kontakt Jonas Andersson 040 619 0504.