YLS/CMI

Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum i Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI.

Metodutvecklingsprogrammet omfattar både utbildningsdagar samt metodstöd.

Vårens första utbildning kommer att starta i April 2021 och omfattar 3 utbildningsdagar plus metodstöd.

Efter utbildning och godkänd examinering blir man certifierad användare i YLS/CMI.

Välkommen med er anmälan. Då utbildningsplatserna är begränsade erhålles plats efter inkommen anmälan.

Har Ni frågor kontakta Jonas Andersson 040 619 0504.