Inbjudan till utbildning i YLS/CMI

Höstens utbildning äger rum 27 – 28 september samt 15 november.

Kompetenskrav:      Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Vad ingår:               Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet i sitt senast publicerade kunskapsstöd 2021: ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”. Se mer info: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ylscmi-2-0/

Frågor angående utbildningen kontakta Jonas Andersson.

Jonas.Andersson@preventionscentrum.se. Telefon: 040-6190504

Formalia:   Dag 1-2 den 27/9 – 28/9, 8.30-16.30. Dag 3 den 15/11, 9-16.

Plats:  Malmö (lokal meddelas senare).

Pris:   7000 kr/person. Två eller flera personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Begränsat antal platser.

Anmälan senast 5 september till Lena Nilsson 040-6190503.  lena.nilsson@preventionscentrum.se