INBJUDAN YLS/CMI

Nu är det faktiskt dags att söka utbildning!

Socialstyrelsen rekommenderar instrumentet som stöd i sitt senast

publicerade kunskapsstöd 2021 ”Insatser för att motverka fortsat normbrytande

beteende och återfall i brott”.

Vårens första utbildning äger rum 15-16 februari samt 29/3.

Tider: 8.30-16.30 (dag 1-2), 9-16 (dag 3)

Plats: Malmö (lokal meddelas senare)

Pris: 7000 kr/person. Två personer från samma förvaltning betalar 6000 kr/person.

Vad ingår: Utbildning, material, examination, intyg samt 1 timmes individuellt metodstöd.

Kompetenskrav: Socionom, psykolog eller likvärdig utbildning motsvarande högskoleexamen 180 hp.

Begränsat antal platser.

Se mer info: YLS/CMI. Utbildning och certifiering. | Preventionscentrum

Anmälan senast 21/1 till 

Jonas.Andersson@preventionscentrum.se.

Telefon: 040-6190504